nyvab.htm ] Fyrhjulingar ] Tillbehör Fyrhjulingar ] ehandel.nyvab.se ] Vagnar Fyrhjulingar ] Tillbehör vagnar ] EU-mopeder ] Vagnexempel ] Vinschar-tillbehör ] Båtar ] Begagnat ] Uthyrning ] Halkskydd ] Slaghack ] Övrigt ] Om NYVAB ] [ GDPR ]

 

nyvab.htm

Som kund hos NYVAB insamlas dina kontaktuppgifter antingen delvis eller i sin helhet såsom namn, adress, e-postadress, telefonnummer, kundnummer och i vissa fall personnummer.

Vi sparar data så länge som det är nödvändigt för att uppfylla det syfte för vilket data samlades in, eller för att utföra våra åtaganden och så länge det krävs enligt lagstadgade lagringstider.
Data skyddas genom att ingen annan än NYVAB:s personal som direkt handhar ärenden åtkommer uppgifterna.

Du har rätt att korrigera felaktig eller icke komplett information om dig själv samt begära radering av dina personuppgifter om  data inte längre är nödvändig för det syfte den blev insamlad för. Det kan finnas legala skäl vilka hindrar oss från att radera data omgående.